Denna bild finns för alltid förknippad med Curt Källman.
70 x 60