Galleri

Bilderna som ligger här finns för att visa att det kan bli vad som helst när du målar enl. Vedic Art. Det finns inga krav på att det ska vara vackert eller tilltalande osv. De har i stället något att säga just dig som har målat dem. Inget är bestämt eller planerat innan du börjar utan du kan efteråt se vad som framträder på duken.

 

 Välkommen till mina kurser där du målar i tystnad och får hela min uppmärksamhet under våra enskilda samtal! 

Eva-Helén